MÔI TRƯỜNG LAB IVF

Môi trường lọc rửa, xử lý tinh trùng - GM501 SpermActive

Giá: Liên hệ
GM501 SpermActive là dung môi sẵn sàng sử dụng thiết kế cho tất cả quá trình chuẩn bị tinh trùng, các kỹ thuật rửa, trộn tinh trùng và ly tâm phân tỷ trọng cũng như cho mô tinh hoàn
Chia sẻ:

Hãng sản xuất: Gynemed

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn sử dụng:

 • Sau khi ủ buồng CO2 môi trường ổn định ở môi trường phòng cho các quá trình thao tác ngắn
 •  Đệm HEPES (15 mM) và bicarbonate
 • Sẵn sàng sử dụng
 • Thích hợp để rửa, swim up và ly tâm tỷ trọng
 • Dùng cho tất cả quá trình chuẩn bị và xử lý tinhtrùng
 • Dành cho xử lý mô tinh hoàn
 •  Chứa Gentamicin (10.00 mg/liter)
 •  Chứa Phenolred
 •  Chứa Albumin huyết thanh người (5.00 g/liter)
 •  CE marked class III (0344)

GM501 SpermActive cần được để ổn định qua đêm trong buồng ủ CO2  (at 5 - 7% CO , 37°C).

Thành phần:

 • NaCl, KCl, KH2PO4 , MgSO4 , CaCl2
 • Bicarbonate, HEPES, EDTA
 • Glucose, Lactate, Pyruvate
 • Non-essential and essential Amino Acids, Ala- nyl-Glutamine
 • Human Serum Albumin, Gentamicin, Phenol- red