Xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng

Tinh trùng đóng góp một nửa vai trò trong sự hình thành, phát triển của phôi và sự toàn vẹn DNA tinh trùng là yếu tố then chốt trong việc truyền đạt thông tin di truyền từ người cha. Do đó, đánh giá tính toàn vẹn DNA tinh trùng là cần thiết khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

-