Những phương pháp xét nghiệm di truyền trước khi chuyển phôi

Khi được nuôi cấy tại môi trường ngoài cơ thể,phôi thường có nguy cơ bất thường trong quá trình phát triển. Có khoảng 60% phôi bất thường ở ngày 3 và khoảng 36% phôi bất thường ở ngày 5.Với sự phát triển của kỹ thuật chẩn đoán và sàng lọc di truyền chúng ta có thể phát hiện phôi bất thường về mặt di truyền trước khi chuyển chúng vào tử cung phụ nữ.