Tin tức - Sự kiện

Bình trữ mẫu ColdStash-Sự lựa chọn lý tưởng giải quyết vấn đề lưu trữ mẫu đông lạnh

Ngày 08/04/2020, kỹ sư Công ty Cổ phần Việt Đức-IVF Việt Đức đã bàn giao một bình trữ mẫu VitroStash cho Bệnh vện Đa khoa 16A Hà Đông.

Chia sẻ:

       Các phòng thí nghiệm IVF trên thế giới đều mong muốn việc có thể lưu trữ được nhiều mẫu hơn so với thời điểm hiện tại. VitroStash được sản xuất bởi hãng ColdStash là một sản phẩm có thể đáp ứng được yêu cầu về số lượng mẫu cũng như việc tiết kiệm LN2 (Nito lỏng) trong quá trình lưu trữ mẫu.

       Ngày 08/04/2020, kỹ sư Công ty Cổ phần Việt Đức-IVF Việt Đức đã bàn giao một bình trữ mẫu VitroStash cho Bệnh vện Đa khoa 16A Hà Đông.

Bệnh viện 16A Hà Đông

Khoa Hỗ trợ sinh sản

Kỹ sư công ty Việt Đức vận chuyển bình tới Bệnh viện

Kỹ sư công ty Việt Đức bàn giao và hướng dẫn tại khoa sử dụng

 

Tin khác