Video sinh thiết Trophectoderm bằng hệ thống laser

Video sẽ đem lại cái nhìn trực quan nhất cho người sử dụng về quy trình sinh thiết trophectoderm bằng hệ thống laser.

Chia sẻ:

Video hướng dẫn sinh thiết Trophectoderm bằng hai phương pháp đơn xung và đa xung sử dụng hệ thống laser LYKOS của HamiltonThorn.

Tin khác